Rozpoczęliśmy realizację projektu w 2017 roku – tym razem oferujemy wsparcie przedszkolom, szkołom podstawowym oraz gimnazjom z terenu Poznania.

Czekamy na zgłoszenia placówek zainteresowanych organizacją warsztatów edukacyjnych! Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

FORMULARZ PRZEDSZKOLA

FORMULARZ SZKOŁY PODSTAWOWE

FORMULARZ GIMNAZJA

Z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie placówkami skontaktujemy się drogą telefoniczną.

Projekt „Uczmy się razem żyć!” został współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania.