Kontyuujemy realizację projektu w 2018 roku – tym razem oferujemy wsparcie przedszkolom,  szkołom podstawowym oraz ponadpodstawowym z terenu Wielkopolski.

Czekamy na zgłoszenia placówek zainteresowanych organizacją warsztatów edukacyjnych! Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

FORMULARZ PRZEDSZKOLA

FORMULARZ SZKOŁY PODSTAWOWE

FORMULARZ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

FORMULARZ NAUCZYCIELE

Z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie placówkami skontaktujemy się drogą telefoniczną.

Projekt „Uczmy się razem żyć 2018” został współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania oraz ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.