Kontyuujemy realizację projektu w 2017 roku – tym razem oferujemy wsparcie przedszkolom, szkołom podstawowym oraz gimnazjom z terenu Wielkopolski.

Czekamy na zgłoszenia placówek zainteresowanych organizacją warsztatów edukacyjnych! Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

FORMULARZ PRZEDSZKOLA

FORMULARZ SZKOŁY PODSTAWOWE

FORMULARZ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie placówkami skontaktujemy się drogą telefoniczną.

Projekt „Uczmy się razem żyć 2017” został współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków Miasta Poznania.