Kochani i Kochane!

Wakacje za nami, my ruszamy z nową edycją naszego projektu! Zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu całej Wielkopolski!

Poniżej przypominamy program poszczególnych warsztatów:

  1. Przedszkola:

Warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat ogólnodostępnych przedszkoli w Wielkopolsce składające się z godzinnego warsztatu/scenki w salach, w których na co dzień odbywają się zwyczajne zajęcia przedszkolne. Udział w warsztatach biorą dzieci z grup, w których nie ma rówieśników z niepełnosprawnościami. W warsztatach wezmą udział lalki przedstawiające dziecko z porażeniem mózgowym dziecięcym, poruszające się na wózku (Marek) oraz jego pełnosprawna koleżanka Tola. Lalki animowane są przez aktorów, którzy do swojej nowej roli przygotowywać się będą podczas wcześniejszych prób.

Jednym z zadań, jakie dzieci dostaną podczas warsztatów jest opowiedzenie rodzicom o tym co działo się podczas warsztatu, i kto dzieci odwiedził.

  1. Szkoły podstawowe:

Warsztaty dla dzieci z klas III ogólnodostępnych szkół podstawowych (wiek: 9 – 10 lat) – czas trwania 2 godziny zegarowe:

W warsztatach wezmą udział lalki przedstawiające dziecko z Zespołem Downa (Agatka) oraz jej pełnosprawny kolega Max. Lalki animowane są przez aktorów, którzy do swojej nowej roli przygotowywać się będą podczas wcześniejszych prób.

Inscenizacja rozmowy pomiędzy Agatką i jego nowym kolegą Maxem. Dwoje aktorów wykorzystuje w niej 2 lalki muppety o wysokości 1,5 metra. Rozmowa przebiega w serdecznej atmosferze. Max pyta Agatkę o jej problemy z mówieniem, krępuje się, aby zadawać niektóre pytania, choć ciekawość w końcu wygrywa. Im dłużej dzieci ze sobą rozmawiają, tym bardziej zacierają się różnice, dzieci po prostu rozmawiają ze sobą, jak równy z równym. Po zakończeniu scenki dzieci mogą zadawać pytania lalkom. Aktorzy za pośrednictwem lalek nawiązują dialog z uczniami skłaniając ich do podzielenia się własnymi doświadczeniami, wątpliwościami i uwagami.

Osoby prowadzące – aktorzy i uczestnicząca w warsztatach specjalista ds. edukacji włączającej prowadzą z dziećmi praktyczne warsztaty, dające im możliwość wczucia się w sytuację osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Są to np. ćwiczenia w mówieniu ze słodką pianką/żelkiem w ustach (poznanie perspektywy niewyraźnej mowy osób z Zespołem Downa), podniesienie małej monety za pomocą nałożonej na dłoń grubej rękawiczki (wczucie się w sytuację osób z porażeniem mózgowym) czy orientacja w przestrzeni, w sytuacji założenia na oczy ciemnych gogli, całkowicie uniemożliwiających widzenie. Daje to dzieciom jedyną w swoim rodzaju możliwość zdobycia doświadczenia i wczucia się w sytuację osoby z niepełnosprawnościami.

3. Szkoły ponadpodstawowe:

Celem warsztatów jest poprawa wizerunku osób z niepełnosprawnościami i budowanie postaw empatycznych wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym. Głównym założeniem jest nauka przez doświadczanie, dlatego w czasie warsztatów dużą wagę przykładamy do ćwiczeń z empatii i samodzielnego wnioskowania. Plan warsztatów i ich przebieg powstał na podstawie pilotażowych zajęć, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku i został zmodyfikowany w oparciu o nasze obserwacje i informacje zwrotne, które otrzymaliśmy od uczniów i nauczycieli.

Dodatkową wartością warsztatów jest poznanie Design Thinking – metody pracy projektowej, z której z powodzeniem korzystają nauczyciele i uczniowie na całym świecie, i która zaczyna się pojawiać również w Polsce. Metoda ta pozwala na tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby użytkowników (w ten sposób można zaprojektować np. szkolną gazetkę czy piknik lub szukać sposobów rozwiązania problemów np. z zaangażowaniem uczniów w odrabianie prac domowych) jej znajomość jest również przydatna na rynku pracy i uczy nowych kompetencji oraz stymuluje kreatywność.

Prowadzenie jednego warsztatu planujemy na 5 godzin lekcyjnych (w tym dwie przerwy śniadaniowe) – chcielibyśmy by uczestnicy warsztatów nie mieli w tym dniu innych zajęć edukacyjnych i mogli całkowicie skupić się na projekcie.

Ilość uczestników 13-16 dzieci – parzysta liczba uczestników podyktowana jest podziałem na zespoły projektowe, w których będziemy pracować. Optymalną sytuacją byłaby taka, gdy w warsztatach wzięły udział osoby wyrażające chęć do udziału w takim działaniu.

Przebieg planowanych warsztatów:

Warsztaty będą składać się z trzech części.

  1. Część merytoryczna : krótkie wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności, jej rodzajów, i edukacji włączającej
  2. Część doświadczalna: ćwiczenia w parach/grupach fizycznie angażujące uczestników, mające na celu rozwój empatii poprzez umożliwienie osobistego doświadczenia problemów, z którymi stykają się osoby z niepełnosprawnościami. Przykładowe ćwiczenia: przejazd wózkiem inwalidzkim, zapinanie guzików w grubych rękawiczkach, ćwiczenia z zasłoniętymi oczami itp.
  3. Część warsztatowa – w tej części uczniowie przejdą cały proces Design Thinking:

– podział grupy na 3 lub 4 zespoły projektowe (optymalna ilość osób w zespole to 4)

– prezentacja dotycząca codzienności osób z niepełnosprawnościami i ich problemów oraz dyskusja na temat doświadczeń wyciągniętych z poprzedniej części warsztatów, kiedy uczestnicy mogli poczuć się jak osoby z niepełnosprawnościami

– zapoznanie się z użytkownikami (personami), dla których będziemy szukać rozwiązań – grupą docelową jest młodzież w wieku gimnazjalnym czyli rówieśnicy uczestników warsztatów

– diagnoza potrzeb i wybór wyzwania projektowego (połączonego z głównym celem warsztatów czyli poprawą wizerunku osób z niepełnosprawnościami i budowaniem postaw empatycznych wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym)

– burza mózgów – generowanie pomysłów – na tym etapie intensywnej pracy każdy z zespołów wymyśla około 50 sposobów na rozwiązanie takiego problemu – wyzwania

– wybór pomysłów, które w dalszej części zespoły będą opracowywać

– prototypowanie – kreatywny sposób na przedstawienie zarysu pomysłów i pokazanie jak to działa i jakie przynosi korzyści

– feedback – otwarcie na informacje zwrotne od pozostałych zespołów, przyjęcie uwag, które mogą prowadzić do ulepszeń projektów (nauka konstruktywnej krytyki i wyrażania swoich opinii w sposób pozytywny)

– przygotowanie karty projektu (sposób na usystematyzowanie pracy i wyszczególnienie najważniejszych części projektu)

– prezentacja końcowa – każdy zespół prezentuje jeden opracowany pomysł.

W czasie warsztatów Design Thinking uczestnicy będą pracować z różnymi narzędziami i metodami – przygotują moodboardy by lepiej poznać swoich użytkowników, poznają narzędzia, których używa się w takiej pracy i zapiszą mnóstwo samoprzylepnych karteczek swoimi pomysłami. Na etapie prototypowania będą mogli przekonać się, że aby skutecznie i kreatywnie zaprezentować swój pomysł w krótkim czasie, można przygotować prezentację ze wszystkiego, co mamy pod ręką (dodatkową atrakcją jest duża różnorodność materiałów plastycznych i scenograficznych, z których uczestnicy mogą korzystać przy przygotowywaniu swoich prezentacji i prototypów).

Końcowa prezentacja pomysłów to szansa na pokazanie wypracowanych rozwiązań pozostałym uczestnikom warsztatów ale również prowadzącym i nauczycielom. Chcielibyśmy, by w miarę możliwości w tym etapie uczestniczył wychowawca klasy, pedagog szkolny czy nawet dyrekcja. Młodzież będzie pracować ze świadomością, że na końcu taką prezentację przedstawi (ułatwi to poważne podejście do tematu i zaangażowanie w zajęcia) a grono nauczycielskie będzie miało okazję zobaczyć, jak kreatywni potrafią być ich uczniowie. Ponieważ będziemy szukać rozwiązań dla takiej samej grupy wiekowej jak uczestnicy warsztatów chcemy też zachęcić nauczycieli do dalszej pracy i ulepszania wraz z uczniami oraz wdrażania wypracowanych pomysłów w ich szkołach i otoczeniu.

Już od teraz można przesyłać do nas formularze zgłoszeniowe – poniżej znajdziecie linki do interaktywnych formularzy – na tym etapie nie jest konieczne oficjalne potwierdzenie chęci udziału w projekcie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PRZEDSZKOLA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SZKOŁY PODSTAWOWE 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

Wkrótce przekażemy Wam więcej fascynujących wiadomości związanych z tegoroczną edycją projektu 🙂

Projekt „Uczmy się razem żyć 2017” został współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków Miasta Poznania.

jas-lis-160x24520