Jest nam niezwykle miło poinformować, że rozpoczynamy kolejny sezon naszego projektu „Uczmy się razem żyć„! Wakacje za nami (mamy nadzieję, że wypoczęliście i wypoczęłyście), więc tym bardziej nadszedł czas na wspólne spotkania i warsztaty.

Poniżej znajdziecie szczegóły na temat wszystkich organizowanych przez nas warsztatów, a także linki do formularzy zgłoszeniowych.

 

  1. Warsztaty dla dzieci w wieku 4-9 lat z wielkopolskich przedszkoli i szkół podstawowych

Warsztaty składają się z godzinnego warsztatu/scenki w salach, w których na co dzień odbywają się zwyczajne zajęcia przedszkolne i szkolne. Udział w warsztatach biorą dzieci z grup, w których nie ma rówieśników z niepełnosprawnościami. W warsztatach wezmą udział lalki przedstawiające dziecko z porażeniem mózgowym dziecięcym, poruszające się na wózku (Marek) oraz jego pełnosprawna koleżanka Tola. Lalki animowane są przez wybitnych aktorów scen poznańskich teatrów, współpracujących z WIFOON przy realizacji projektu od kilku lat.

Czas trwania warsztatu: 60 min.

Warsztaty odbywają się w grupach 20 osobowych. W jednej placówce z warsztatów może skorzystać więcej niż jedna grupa!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIK!)

 

2. Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-18 lat ze szkół z terenu Wielkopolski

Celem warsztatów jest budowanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami poprzez doświadczanie, myślenie projektowe i wymianę doświadczeń.

Scenariusz warsztatu składa się z kilku modułów. Pierwszym z nich jest moduł edukacyjny zaznajamiający uczestników ze specyfikacją i terminologią związaną z tematyką niepełnosprawności. Na tym etapie moderatorzy poprzez przeprowadzenie burzy mózgów z uczestnikami, zbierają ich skojarzenia z tematyką niepełnosprawności, monitorując w ten sposób ogólny stan wiedzy wyjściowej grupy.

Drugą częścią jest moduł empatyzujący pomagający “na własnej skórze” poznać ograniczania, z jakimi zmagają się osoby z różnymi formami niepełnosprawności.

Młodzież bierze udział w ćwiczeniach, które pomagają „wejść w buty” osób z różnymi stopniami sprawności (wózek, symulatory wad wzroku, słuchu itd). Poznaje podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące niepełnosprawności, języka włączającego, dyskryminacji oraz zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Czas warsztatu: 8 godzin dydaktycznych

Liczba osób w grupie: do 20 uczniów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIK!)

 

3. Warsztaty dla kadry nauczycielskiej ” 17-18.10.2019, godz. 8.00 – 16.00 (przestrzeń warsztatowa POKÓJ, ul. Wawrzyniaka 45/1 w Poznaniu)

Dzień pierwszy (17.10.2019) – Warsztat teoretyczno-edukacyjny p.t. “Co wiemy o niepełnosprawnościach? Jak uczyć o niepełnosprawności?”

Celem warsztatów w tym dniu jest przekazanie dawki wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć edukacyjnych omawiających realia życia osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem sensorycznych ćwiczeń empatyzujących.  jest wyposażenie uczestników w narzędzia ułatwiające samodzielne prowadzenie zajęć wzmacniających zrozumienie i empatię wobec rówieśników z niepełnosprawnościami wśród dzieci i młodzieży. Równie istotnym elementem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami biorącymi udział w warsztatach oraz wsparcie, którego na podstawie własnych doświadczeń mogą udzielić eksperci – trenerzy prowadzący szkolenie.

Dzień drugi (18.10.2019) – Warsztat projektowy p.t. “Wykorzystanie metody Design Thinking w edukacji antydyskryminacyjnej, niwelującej negatywne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami uczących się w szkołach ogólnodostępnych.”

Głównym celem warsztatu jest przekazanie nauczycielom i nauczycielkom konkretnych narzędzi do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych dla swoich uczniów. Proponujemy nauczycielom wykorzystanie metody Design Thinking (czyli tzw. myślenia projektowego), składającej się z pięciu etapów. Kluczowym etapem jest etap Empatii i Diagnozowania potrzeb konkretnych osób (tzw. Person). Stanowią one okazję dla uczniów by poznać świat ich rówieśników, którzy zmagają się z różnego rodzaju problemami i ograniczeniami wynikającymi z towarzyszącej im niepełnosprawności.

Każda osoba uczestnicząca otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatu.

FORMULARZ ZGŁOSZENOWY (KLIK!)

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@wifoon.pl lub telefoniczny: 603 78 24 78

Projekt „Uczmy się razem żyć 2019” został współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.